Minh họa: Internet

“RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY TA NGOÁI LẠI...” (*)

 23:14 06/04/2017

(NCTG) “Mình có lỗi trong chuyện này không? Có lẽ không. Nhưng sao cứ buồn thương day dứt”.