Hiệu sách “Gibert Jeune” chuẩn bị phải đóng cửa

Những hiệu sách: MỘT GÓC TUỔI THƠ XƯA

 21:09 07/03/2021

(NCTG) “Không thể ảo tưởng rằng những hiệu sách sẽ trở lại thời vàng son xưa, nhưng mỗi lần dắt con đến mua sách, lại mong ít nhất chúng vẫn luôn tồn tại trong đời sống tinh thần và mang đến tri thức, ở bất cứ đâu, và còn thêm nhiều thế hệ nữa” - ước mong của tác giả Bùi Uyên từ Paris khi ghi lại ký ức về những hiệu sách.