Ngôi làng bên hồ đẹp nhất thế giới Hallstatt (Áo)

CHUYỆN HALLSTATT

 03:03 27/07/2018

(NCTG) “Hồ đào được, núi thừa sức dựng, nhưng cái văn hóa nó nằm trầm lặng hàng trăm năm nay trong những ngôi nhà, những con đường bình yên ấy chắc chả thể nào cướp về được”.