Tác giả trước tượng Phật Thích Ca bằng đồng tại đảo Lantau (tháng 9-2016)

HỒNG KÔNG, HỒNG KÔNG

 23:38 01/10/2016

(NCTG) Hồng Kông, một vùng đất nhỏ bé với diện tích chỉ khoảng 1.000 cây số vuông và hơn 7 triệu con người sống chen chúc trên đó. Hồng Kông nhỏ bé, nhưng danh tiếng thì không hề nhỏ.