Học chữ Hán để đọc được hoành phi, câu đối, văn bản Nôm hoặc Hán là một việc mang tính hàn lâm hoặc chuyên ngành, không thể là việc đại trà - Minh họa: Internet

LẪN LỘN QUÁ, BẠN TÔI ƠI!

 15:43 31/08/2016

(NCTG) “Tóm lại, mục tiêu của việc học chữ Hán trong trường phổ thông là gì, biết chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (?), hay biết Hán tự để có thể đọc sách cổ, hoành phi, câu đối; hay là để biết tiếng Trung như một ngoại ngữ?”.

Di sản Hán - Nôm là bộ phận vô cùng quan trọng trong văn hóa Việt Nam - Ảnh: Internet

HỌC TỪ HÁN - VIỆT?

 10:23 31/08/2016

(NCTG) “Với tiếng Hán, tuyệt đối không được phép kỳ thị lây nó vì thái độ ghét Trung Quốc hiện nay của nhiều người dân. Cần hiểu rằng trau dồi từ Hán - Việt chính là làm cho tiếng Việt đẹp hơn, hay hơn”.