Truyện ngắn của của Thymianka Thảo Nguyên: ZANDER

Truyện ngắn của của Thymianka Thảo Nguyên: ZANDER

 14:28 17/03/2014

(NCTG) “Đêm ấy, có ba người không ngủ. Người hàng xóm, người cha của hai đứa trẻ, và nàng...”.

XE ÐẶC CHỦNG

XE ÐẶC CHỦNG

 20:18 17/12/2011

(NCTG) Cô bé hàng xóm chuẩn bị lấy chồng, gia đình nhà gái muốn trước ngày ăn hỏi mọi người nhà gái làm một chuyến về quê để nói chuyện với mọi người trong quê xin phép cho cháu đi lấy chồng.

TẬP LÀM VĂN

TẬP LÀM VĂN

 18:06 28/11/2011

(NCTG) Cô bé hàng xóm đi học về chào tôi từ ngoài ngõ, tíu tít khoe hôm nay được 10 toán. Tôi vội đỡ cặp cho cháu để cháu lấy vở toán ra khoe điểm 10.