Giã từ - Ảnh: gyogyirral.blog.hu

FOR AULD LANG SYNE

 04:38 22/12/2019

(NCTG) “Bởi đức tin của cô dạy rằng trong ngàn vạn kiếp luân hồi, những người có duyên rồi sẽ gặp lại”.