Quần thể nhà thờ chính tòa Bùi Chu (huyện Xuân Trường, Nam Định), được xây dựng từ năm 1885 - Ảnh: vnexpress.net

QUANH CHUYỆN “HẠ GIẢI” NHÀ THỜ BÙI CHU

 02:32 15/05/2019

(NCTG) “Vì sao câu chuyện phá dỡ nhà thờ Trà Cổ, Bùi Chu lại khác với phá bỏ Dòng Mến Thánh giá Thủ Thiêm, hay nói chung, khác với việc ứng xử với công trình cổ khác?”.