GAGARIN NHƯ MỘT BIỂU TƯỢNG TÌNH DỤC

GAGARIN NHƯ MỘT BIỂU TƯỢNG TÌNH DỤC

 01:48 14/04/2011

(NCTG) Yury Gagarin - phi hành gia đầu tiên của nhân loại - vẫn sống mãi trong tâm tưởng dân Nga, dù 50 năm đã trôi qua kể từ ngày ông bay vào vũ trụ, hơn 43 năm đã trôi qua từ khi ông ra đi trong một tai nạn máy bay, và dù những thể chế khác nhau đã thay nhau tồn tại ở nước Nga.