Người tỵ nạn trong các lều trại ở biên giới Macedonia - Hy Lạp - Ảnh: Stoyan Nenov (Reuters)

Liên Âu: “RA GIÁ” CHO NHỮNG NƯỚC KHÔNG NHẬN NGƯỜI TỴ NẠN

 02:05 06/05/2016

(NCTG) Ủy ban Châu Âu vừa đề xuất việc phân bổ người tỵ nạn từ các quốc gia thành viên đã quá tải cho các nước khác như một hình thức chấn chỉnh hệ thống Dublin đã đại bại dưới áp lực của làn sóng di cư năm ngoái. Trong dự án này, độ lớn của khoản “tiền phạt” gây xôn xao nhất.