Thời đại của những Don Quixote vẫn kéo dài tới ngày nay?

THỜI CỦA “HIỆP SĨ”

 13:58 27/05/2015

(NCTG) “Tinh thần hiệp sĩ là đáng quý trọng, nó biểu hiện tình người trong xã hội nhiều vô cảm hiện nay. Nhưng không thể bám víu vào đó để từ chối, buông bỏ trách nhiệm của nhà nước”.