NHỮNG RÀO CẢN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

NHỮNG RÀO CẢN CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

 16:19 10/02/2006

(NCTG) “Quan trí còn xa mới theo kịp sự phát triển của đất nước, chính vì vậy nên đã có rất nhiều ngộ nhận. Lâu đài lý luận đã lung lay, nhưng ta lại cố bám giữ nên vá víu thành một thứ chắp vá, rạn nứt, không nhất quán…” - nhận định của TS. Nguyễn Quang A.