Chất độc da cam màu gì? - Ảnh: nytimes.com

NGHĨ VỀ VỤ KIỆN CHẤT ĐỘC DA CAM

 20:26 22/05/2015

(NCTG) “Không phải mình buồn vì phía Việt Nam thua kiện, mà buồn vì khi ra quốc tế, nước mình thật hiếm khi thắng được các vụ kiện tụng bởi sự cẩu thả của những người có trách nhiệm”.