Các chuyên gia về di trú và xã hội học Hung cũng cho rằng, không một bức tường hay hàng rào nào có thể ngăn cản người tỵ nạn đi tìm đường sống - Ảnh: Gémes Sándor (szegedma.hu)

Chuyên gia về di trú: “CHÚNG TA CẦN MỞ BIÊN GIỚI!”

 15:36 23/09/2015

(NCTG) Chuyên gia về di trú François Gemenne cho rằng biên giới thông thoáng hay được canh phòng cẩn mật không có ảnh hưởng tới số lượng người tỵ nạn, mà chỉ có ảnh hưởng đến số lượng người thiệt mạng.