Nguồn: Internet

Truyện ngắn của Thanh Tâm: MÃI MÃI LẶNG IM

 23:39 05/01/2015

(NCTG) “Cô bé mười bảy tuổi trong cô đã được thả ra, sẽ phải đối mặt với thực tại và sẽ dần dần hòa nhập. Chỉ một lúc nữa thôi cô bé đó sẽ gặp chồng cô và cô chắc cô bé đó sẽ yêu chồng cô như cô đã, đang và sẽ yêu anh”.