Chương trình CSOK đang được cư dân Hungary rất để tâm - Minh họa: Internet

HUNGARY HỖ TRỢ SINH CON ĐỂ ĐỐI PHÓ NẠN SUY GIẢM DÂN SỐ

 18:08 10/03/2016

Từ trung tuần tháng 12 năm ngoái, chính phủ Hungary đã đưa ra một chính sách mới nhằm khích lệ và hỗ trợ cho các gia đình có đông con, hiểu là từ ba con trở lên. Chính sách này được thủ tướng Viktor Orban xem như là một ưu tiên tuyệt đối từ đây cho đến kỳ bầu cử Quốc hội năm 2018.