“Hàng rào chạy” (Running Fence) ở California (1972-76) - Ảnh: Jeanne-Claude (1976)

Christo Vladimiroff Javacheff: NGHỆ THUẬT VƯỢT THOÁT NHỮNG RANH GIỚI

 17:26 02/10/2021

(NCTG) Tự do “là nền tảng nghệ thuật của chúng tôi”, “là một nghệ sĩ đến từ một nước Cộng sản cũ, tôi không bao giờ, không bao giờ làm điều gì phục vụ một lý do nào đó, tôi chỉ làm vì tôi thích, và đó là nhu cầu tối thượng”. Đó là quan niệm nghệ thuật của Christo Vladimiroff Javacheff, cố nghệ sĩ đã cùng vợ của mình, bà Jeanne-Claude, trở thành tác giả những dự án để lại nhiều tiếng vang - kèm những tranh cãi gay gắt - trong nền nghệ thuật đương đại.