TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CUỐI CÙNG CỦA BỨC TƯỜNG BERLIN

TƯỞNG NIỆM NẠN NHÂN CUỐI CÙNG CỦA BỨC TƯỜNG BERLIN

 11:16 27/02/2009

(NCTG) Cho dù Chris Gueffroy không phải là nạn nhân cuối cùng của nước Đức cộng sản, nhưng anh là người cuối cùng bị các nhân viên biên phòng Đông Đức bắn chết tại bức tường Berlin khi tìm cách trốn sang phía Tây.