Minh họa: Internet

VIẾT TAY KHÔNG QUAN TRỌNG NỮA

 02:24 03/09/2016

(NCTG) “Lịch sử được trải đầy những mất mát tương tự; ta có thể thấy còn mấy người khắc chữ trên đá, nhúng đầu bút vào mực hay lướt tay trên bàn phím máy chữ? Sẽ chẳng có thiệt hại nào cho trí thông minh của con cái chúng ta. Các giá trị văn hóa được ta gắn với chữ viết tay sẽ biến đổi khi chúng ta thay đổi, như chúng đã từng suốt 6.000 năm qua”.