Di chứng của một thời - Ảnh: Barakonyi Szabolcs (index.hu)

QUÁ KHỨ CHỈ ĐIỂM

 16:58 14/01/2013

(NCTG) “Về sau, người ta mới biết rằng chỉ điểm không chỉ là cái nghề mạt hạng, bị coi thường nhất, mà nó cũng là “ngõ cụt” trên con đường hoạn lộ của các “báo cáo viên”, vì từ “vị thế” chỉ điểm không thể ngóc đầu lên được nữa”.