Fukuzawa Yukichi (1835-1901), bậc khai quốc công thần, nhà tư tưởng vĩ đại hàng đầu của Nhật Bản, người khai sáng đất nước - Ảnh tư liệu

CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO VÀ QUYỀN ĐƯỢC NÓI CỦA CÔNG DÂN

 07:21 12/01/2017

“Những nhà lãnh đạo của chúng ta rất sợ sự chỉ trích, thậm chí sợ người dân nói khác ý mình. (...) Tôi tự hỏi, biết đến bao giờ dân mới được quyền nói những gì mà “họ thích”?”.