Bộ phim huyền thoại của đạo diễn gốc Hungary Kertész Mihály (Michael Curtiz) - Ảnh trong phim

CHÚNG TA LUÔN CÓ CASABLANCA

 14:28 03/12/2020

(NCTG) “Thời gian thì cứ trôi, điều ở lại với chúng ta sẽ là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất ấy chỉ có thể là tình yêu”.