Thủ tướng Anh tuyên bố thời điểm trưng cầu dân ý về việc ở lại hay ly khai Liên Âu sau phiên họp nội các hôm 20-2. Ảnh: - Chris Ratcliffe

ANH QUỐC GIÀNH ĐƯỢC VỊ THẾ ĐẶC BIỆT TRONG EU

 04:42 22/02/2016

(NCTG) Rốt cục, Hội nghị thượng đỉnh EU mới đây đã thông qua những Cải cách và Qui tắc thỏa mãn hầu hết các yêu cầu của người Anh. Thủ tướng David Cameron nói, ông đã giành được vị thế đặc biệt cho đất nước mình - và bây giờ ông muốn khuyên công dân Anh bỏ phiếu chống lại việc ly khai EU.