Sao lại là quýt?!

“QUÝT LÀM CAM CHỊU” HAY MỘT MINH TRIẾT BỊ PHỦ MỜ!

 18:54 27/01/2017

(NCTG) “Việc ăn Tết cụ thể vào ngày nào có lẽ không thực sự quan trọng, đó hẳn chỉ là “quýt”, cái quan trọng chính là tình cảm gắn kết con người với nhau, đó mới là “cam”. Vậy cớ sao lại để việc ăn Tết vào ngày nào, hoặc có ăn Tết hay không, ảnh hưởng đến các mối quan hệ tình cảm gắn kết giữa con người theo kiểu “quýt làm cam chịu”?!”.