Hình ảnh của cuộc trao đổi - Ảnh chụp màn hình

NGƯỜI VIỆT TẠI HUNGARY VỚI NỖ LỰC HỘI NHẬP CHÍNH TRỊ

 02:22 07/05/2018

(NCTG) “Chúng ta hay nghĩ chính trị là cái cao xa, không “thiết thực”, là “chuyện triều đình”, không liên quan gì tới mình, là việc của “người khác”. Nhưng dần dần, có thể nhận ra rằng, hiếm có điều gì diễn ra quanh mình lại không chịu tác động sâu sắc và toàn diện của chính trị. Vì thế, tại sao chúng ta lại không quan tâm?”.

GẶP GỠ “NHỊP CẦU THẾ GIỚI” VÀ CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI BUDAPEST

GẶP GỠ “NHỊP CẦU THẾ GIỚI” VÀ CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI BUDAPEST

 03:05 07/01/2011

(NCTG) “Thông qua những mối quan hệ thân mật, gần gũi, đầy tình cảm, bà con, anh em tại Budapest đã để lại trong chúng tôi một cảm nhận ban đầu, một niềm tin sâu sắc vào sự ổn định, phát triển của cộng đồng Việt Nam tại Hungary. Chắc chắn rằng những hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện của cộng đồng sẽ giúp cho mỗi người Việt ở Hung giàu có hơn về về tri thức, tính nhân văn và tình yêu quê hương, đất nước”.