“VỀ MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI TRONG TIM...”

“VỀ MỘT THỜI VÀ MÃI MÃI TRONG TIM...”

 03:59 09/01/2011

(NCTG) “Bữa nay, NCTG ra số kỷ niệm tròn một tuổi, mai kia đến số Mừng Giáng Sinh, Năm Mới, rồi Tết Nguyên Đán... Những dịp này lòng người xa xứ lại nặng những tâm tư. Biết viết gì đây, về những ngày đã qua và sắp đến, về một thời và mãi mãi trong tim...”.