Minh họa: Internet

ĐỨC HỢP PHÁP HÓA VIỆC SỬ DỤNG CẦN SA

 15:36 24/02/2024

(NCTG) Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) đã thông qua việc hợp pháp hóa cần sa vào thứ Sáu 23/2/2024 với 407 phiếu ủng hộ và 226 phiếu chống.

Karneval der Kulturen, Berlin

CẦN SA, VĂN HÓA VÀ BIỂU TÌNH

 23:55 16/05/2016

(NCTG) “Thế là, trong khói cần sa thơm sũng mũi, mình lại vô thức nhớ đến những tay công bộc nhà mình cũng đã chọn toàn đàn bà và trẻ em, nhưng không phải để giúp đỡ, mà để đánh cho nhanh, diệt cho gọn và dẹp cho tiện”.