Chứng kiến các bạn trẻ tự giác trật tự xếp hàng nơi cộng cộng, dù chỉ là để lên xe buýt, tôi thực sự tin tưởng và an tâm vào thế hệ trẻ ở đất nước nơi mình đang sinh sống

BIẾT CÚI XUỐNG MỚI LÀ TRƯỞNG THÀNH

 19:52 16/02/2016

(NCTG) “Hãy chú ý ngay cả những điều nhỏ nhặt để có thể hành động được đúng một cách tốt nhất và nhanh nhất. Mọi hành vi tốt dù là nhỏ, nếu được hiện thực hóa vẫn tốt hơn nhiều nếu chỉ là dự định, chỉ nghĩ trong đầu hay chờ người khác thực hiện”.