CÔNG AN

CÔNG AN

 00:45 18/05/2013

(NCTG) “Mấy đứa con tôi cho vào Công an hết. Khỏe re, không phải lo lắng công ăn việc làm. Không lo bị thất nghiệp khi kinh tế suy thoái, về hưu có lương hưu”.

TẬP LÀM BỘ ĐỘI

TẬP LÀM BỘ ĐỘI

 12:34 23/06/2012

(NCTG) “Giỏi, thằng này giúp mẹ rất giỏi, khỏi đi trại hè kia con ơi, ở nhà chạy công an cho mẹ bằng mấy tập làm bộ đội đấy. Mà giúp mẹ chạy công an còn thiết thực gấp mấy lần trại hè kia đấy!”.