Nga hoàng Nikolai Đệ nhị (bên phải, ngoài cùng) thoái vị - Ảnh tư liệu

Nước Nga: TRĂM NĂM TRƯỚC VÀ BÂY GIỜ

 05:42 03/03/2017

(NCTG) “Có cần thiết phải làm cuộc cách mạng “chấn động địa cầu”, dẫn đến bao nhiêu chiến tranh và đàn áp đẫm máu để có kết cục như thế này trong ngày hôm nay, sau 100 năm?”.