Một loại hình giải trí có thể thích hoặc không...

CÀ PHÊ BIKINI CỦA NGƯỜI VIỆT Ở MỸ

 03:19 20/07/2018

(NCTG) “Cà phê bikini xét cho cùng cũng chả khác gì với tất cả những điều bình thường khác đã góp phần làm lên cuộc sống tươi đẹp của chúng ta. Cũng giống như các đồ ăn thức uống vậy thôi, có thể người này thấy thú vị, nhưng người khác thì không”.