Bucket List định mệnh của Rebecca Townsend - Ảnh: Facebook của nhân vật

VẪN NỢ CUỘC ĐỜI

 22:19 01/01/2019

(NCTG) “Tôi biết bản thân tôi không làm được gì lớn lao, nhưng sinh ra trong thời đại u tối, mỗi người dân ít nhất cần biết đau xót trước thực cảnh và phải cảm nhận được món nợ quê hương chứ không phải quê hương là món nợ”.