VÀI KỶ NIỆM VỚI PHẠM TIẾN DUẬT, THI SĨ CỦA NHỮNG CUNG ĐƯỜNG

VÀI KỶ NIỆM VỚI PHẠM TIẾN DUẬT, THI SĨ CỦA NHỮNG CUNG ĐƯỜNG

 08:30 19/11/2007

(NCTG) Năm ấy chiến tranh mới qua đi được mươi năm, tên tuổi Phạm Tiến Duật - nhà thơ của những cung đường Trường Sơn bom đạn ác liệt một thời - đang nổi như cồn.