Bill és Melinda Gates không còn tin rằng có thể tiếp tục phát triển trong giai đoạn sau của cuộc đời họ trên cương vị vợ chồng - Ảnh: Kevin Mazur

ĐỪNG KHÓC CHO BILL VÀ MELINDA!

 00:02 05/05/2021

(NCTG) “Có tiền là để thay đổi thế giới tích cực hơn, và để sống theo ý mình”.