“Tay phải tôi đặt trong lòng bàn tay của tổng thống, tay trái thì bị người vệ sĩ siết chặt” - Ảnh: “Napló” (TV2)

“TÔI CÓ BỔN PHẬN PHẢI TRẢ LỜI!”

 09:12 12/10/2007

(NCTG) “Tay phải tôi đặt trong lòng bàn tay của tổng thống, tay trái thì bị người vệ sĩ siết chặt, sau lưng tôi cả nhóm phóng viên nhiếp ảnh xô đẩy, Ban tổ chức thì muốn đưa tổng thống đi tiếp, nhưng ông nói rằng ông sẵn sàng trả lời câu hỏi của tôi”.