Cây đàn đặc biệt, hiện vật quý báu của Bảo tàng Quốc gia Hungary

Bạn có biết: CÂY ĐÀN DƯƠNG CẦM ĐƯỢC CẢ BEETHOVEN VÀ LISZT SỬ DỤNG

 07:30 11/03/2024

(NCTG) Bị thôi thúc từ những bài học tìm hiểu văn hóa, lịch sử và chính trị nước Hungary, tôi đã có cơ duyên bước vào tòa nhà chính Bảo tàng Quốc gia Hungary (tọa lạc tại trung tâm thủ đô Budapest) vào một ngày đặc biệt 8/3.