Nhà văn Bảo Ninh

“A HÁBORÚ SZOMORÚSÁGA” - BẢN TIẾNG HUNG CỦA “NỖI BUỒN CHIẾN TRANH” (1)

 03:24 06/09/2019

(NCTG) “Trước khi đến Việt Nam, tìm hiểu về Việt Nam, bạn hãy đọc “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh” (khuyến nghị của NXB Lonely Planet chuyên xuất bản sách hướng dẫn du lịch có trụ sở ở Melbourne, Úc).