Có cần phải bài trừ hay tránh mì chính như “phong trào” hiện tại? - Ảnh: Internet

CÓ NÊN KIÊNG BỘT NGỌT/MÌ CHÍNH/MSG?

 04:21 22/01/2020

(NCTG) Giới khoa học cho hay chưa có nghiên cứu nào cho thấy tác dụng độc hại từ bột ngọt, trừ phi dùng những liều lượng không thể có trong đời sống thường ngày.