QUẢ BƠ

QUẢ BƠ

 09:11 17/07/2012

(NCTG) Bất ngờ hôm nay mình đi qua con phố cũ, đang lơ ngơ định thần lại mọi cảnh vật xưa thì bỗng có tiếng người gọi tên mình.