ĂN CẮP Ở VĂN MIẾU

ĂN CẮP Ở VĂN MIẾU

 11:53 22/02/2013

(NCTG) “… bỗng thấy mình nhỏ bé mong manh vô cùng và chợt nghĩ, giờ có ai chạy đến cướp cái gì của tôi chắc cũng chẳng có ai bảo vệ tôi cả”.

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

HOÀNG SA - TRƯỜNG SA

 23:08 06/07/2012

(NCTG) “Biểu tình là cái gì? Bảo tôi chết để bảo vệ Hoàng Sa - Trường Sa tôi cũng chết đừng nói mấy cái biểu tình lẻ tẻ nhé”.