BẢN CÁO TRẠNG DÀI 4 GIỜ BUỘC TỘI STALIN

BẢN CÁO TRẠNG DÀI 4 GIỜ BUỘC TỘI STALIN

 01:39 05/04/2009

(NCTG) Cách đây tròn 20 năm, vào ngày 5-4-1989, chương trình “Vremya” của Đài Truyền hình Liên Xô đã đưa ra một tuyên bố đặc biệt: lần đầu tiên, khán giả Liên bang Xô-viết được thấy bản báo cáo “mật” nổi tiếng của lãnh tụ cộng sản Nikita Khrushchev tại phiên họp kín Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô lần thứ XX (tháng 2-1956).