Vị của ký ức

NHÂM NHI MÓN... NHỚ

 22:37 27/09/2020

(NCTG) “Có lẽ những thứ bánh đó, có trộn thêm thứ mùi vị riêng, ăn vào là thấy nhớ, thấy thương, thấy đồng cảm với nhau hơn: mùi vị của nhọc nhằn khuya sớm?”.