Hộp bánh của ký ức một thời

BÁNH “TÂY”

 13:37 30/01/2016

(NCTG) “Hộp bánh LU, khi cha tôi mở ra, xé cái lớp thiếc mỏng, mùi thơm của bơ sữa thơm phức bay điếc cả mũi của bọn con nít chúng tôi”.