Tản văn của Phương Lan: ĐỢI BÌNH MINH

Tản văn của Phương Lan: ĐỢI BÌNH MINH

 11:49 12/04/2014

(NCTG) “Họ đan tay vào nhau, kẻ mạnh ôm chặt kẻ yếu. Những cơn sóng dữ đẩy từng người ra xa, những bàn tay cứ yếu dần, yếu dần, rồi từ từ rời nhau... Nàng cố giơ tay ra kéo họ mà không được...”.