Người tỵ nạn trên đường sang Đức tại biên giới Serbia, tháng 1-2016 - Ảnh: Armend Nimani (AFP)

LÃNH ĐẠO CÁNH HỮU ĐỨC MUỐN DÙNG VŨ KHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI VƯỢT BIÊN

 15:18 01/02/2016

(NCTG) Trong trường hợp cần thiết, cảnh sát Đức cần dùng vũ khí để ngăn chặn những kẻ vượt biên bất hợp pháp, theo ý kiến của bà Frauke Petry, Chủ tịch đảng cánh hữu “Sự lựa chọn khác cho nước Đức” (Alternative für Deutschland - AfD).