Minh họa: AFP

2021: CHỈ CÓ MỘT DỊP NGHỈ THÔNG 4 NGÀY!

 19:41 25/10/2020

(NCTG) Trong năm 2021, sẽ có tổng cộng 6 kỳ nghỉ dài 3 ngày và 1 kỳ nghỉ dài 4 ngày đối với người đi làm công sở, và các ngày lễ nổi bật như 1-5, 23-10, 25-12 và 26-12 đều rơi vào cuối tuần, theo mạng hvg.hu.