Nhân dân sẽ luôn ghi nhớ...

THÁNG 2-1979 VÀ KÝ ỨC CON NGƯỜI

 19:43 18/02/2016

(NCTG) Một khi lịch sử đã chối bỏ sự thật, chúng ta chỉ còn có thể dựa vào ký ức con người.

TRẦN TIẾN VÀ “NHỮNG ĐÔI MẮT MANG HÌNH VIÊN ĐẠN”

TRẦN TIẾN VÀ “NHỮNG ĐÔI MẮT MANG HÌNH VIÊN ĐẠN”

 08:18 17/02/2009

1. Trần Tiến sáng tác "Những đôi mắt mang hình viên đạn" vào mùa xuân 1979, sau khi anh vừa tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, khoa Thanh nhạc và Sáng tác.