Một món ăn Việt khoái khẩu

NĂM MÓN ĂN KHIẾN DU KHÁCH “ĐÁNG” SANG THĂM VIỆT NAM

 20:29 29/03/2017

(NCTG) Đó là theo lựa chọn của một blogger Hungary, chủ blog mang tên “Tôi là lữ khách, chứ không phải dân du lịch”, trong đó tác giả nhấn mạnh rằng “ẩm thực của một số nước tuyệt vời đến nỗi chỉ bản thân nó đã đủ để chúng ta phải tới thăm”.