Người Việt hiếm khi có được sự đối thoại, trao đổi một cách bình tâm và cởi mở - Minh họa: Internet

CHUYỆN “CON CU LÀM LÀNH” VÀ CÁC MỐI QUAN HỆ XÃ HỘI

 04:56 14/11/2018

(NCTG) “Mọi sự mâu thuẫn giữa cha mẹ, con cái, anh chị em trong nhà cho đến các mối quan hệ ngoài xã hội đều không được giải quyết một cách rốt ráo, văn minh thông qua đối thoại. Tất tần tật được xử lý theo kiểu kẻ mạnh thường thắng hoặc làm lớn thì có quyền áp đặt hoặc sử dụng bạo lực. Nói lý lẽ, bình tâm lắng nghe nhau để hiểu nhau là một điều rất hiếm, hiếm đến mức xa xỉ”.