Minh họa: Internet

NHẠC NÀO CŨNG NHẢY

 01:09 21/08/2015

(NCTG) “Cuộc sống là vậy, xã hội là vậy, mình dừng lại mình chết nên mình bơi theo nó thôi”.